FERIE TRWAJĄ W NAJLEPSZE.

38749_baner_gora_ferie2017

Pierwszy tydzień ferii już prawie za nami. Pogoda dopisuje, choć śniegu przydałoby się nieco więcej. Życzymy udanego wypoczynku i nie zapominajcie o zachowaniu rozsądku w trakcie zimowych szaleństw. Bezpieczeństwo najważniejsze!!!. Do zobaczenia po feriach.

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego
lub dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku
lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili
.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY
https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm
W przypadku konieczności wniesienia opłaty za egzamin, należy wypełnić poniższy formularz z danymi, przyciskiem „pobierz” znajdującym się pod formularzem pobrać dokumenty do wydruku i wydrukować. Wydrukowany załącznik 26a wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty na konto wskazane w wygenerowanych dokumentach trzeba przesłać na adres OKE w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań.

Razem z załącznikiem 26a generowany jest blankiet przekazu pieniężnego. Osoby, które dokonując płatności nie będą korzystać z gotowego wydruku powinny koniecznie w tytule opłaty podać nr sprawy (numer znajduje się na załączniku 26a poniżej kodu kreskowego).

Dokumenty są przygotowane w formacie PDF . Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Rządowy Program ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

tn_dsc_0171

Rządowy Program ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”
zadanie rekomendowane : projekt ,, Rodzina i Szkoła zdrowym, bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem ucznia”
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Lubuskiego.
- spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, prowadzone przez pracownika GCPR,
- spotkania szkoleniowe dla rodziców, prowadzone przez pracownika GCPR,
- warsztaty edukacyjne dla uczniów ZSO nr 16 na temat bezpiecznej szkoły,
- wystawa prac wykonanych w ramach warsztatów edukacyjnych,
-warsztaty plastyczne- prace plastyczne, ulotki ,,Bezpieczna szkoła” i inne materiały edukacyjne, wykonanie napisów na koszulkach,
- warsztaty multimedialne przygotowanie prezentacji multimedialnych na temat:,, Bezpieczna szkoła”, ,,Bezpieczna rodzina”

Podsumowanie projektu 15 grudnia 2016 – wystawa, prezentacja baneru realizowanego zadania, rozdawanie wykonanych ulotek w koszulkach zaprojektowanych przez uczniów dot. bezpiecznej szkoły.

FOTOGALERIA

 

„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

wl-logo-rgb
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Lubuskiego
    W ZSO nr 16 jest realizowany  Rządowy Program „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”- zadanie „Rodzina i szkoła zdrowym, bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem ucznia”, w ramach którego odbędą się:
- warsztaty dla uczniów nt. „Bezpiecznej Szkoły”
- spotkania dla rodziców i nauczycieli nt. „Rodzina bezpiecznym środowiskiem dziecka – zapoznanie z procedurą Niebieskiej Karty” (spotkanie przeprowadzi pracownik GCPR)
- warsztaty multimedialne, na których uczniowie wykonają prezentacje nt. „Zdrowa rodzina”, „Bezpieczna Szkoła”
- warsztaty plastyczne, na których uczniowie wykonają ulotki oraz napisy na koszulkach
„Bezpieczna Szkoła”,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym pod hasłem „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Celem projektu jest:
1. Rozwijanie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie zdrowego i bezpiecznego stylu życia w rodzinie.
2. Zdobycie informacji nt. możliwości uzyskania pomocy w trudnych i kryzysowych sytuacjach. Uwrażliwienie rodziców na problemy przemocy.
3. Podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie podejmowania działań profilaktycznych w celu bezpiecznego i zdrowego funkcjonowania w szkole uczniów i wychowanków.
4. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z procedurą Niebieskiej Karty.
5.Prowadzenie edukacji uczniów w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole i w rodzinie.

Bal nam się udał …

img_2301
Już trzeci rok z rzędu w naszej szkole odbył się Bal Niepodległościowy. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku tematem wiodącym był klimat lat 20 – tych i 30 – tych. Uczestnicy zabawy wyglądali jakby przenieśli się w czasie prawie o sto lat.

Konferansjerki próbowali: Karolina Gdula, Patrycja Wleklińska oraz Kacper Pioch.
Był podwieczorek przy herbatce oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Jak zawsze tort dodał słodkiego uroku zabawie,  upiekła go mama naszego kolegi Pani Karolina Sojka – specjalistka od słodkości.
Tańczyliśmy walca, tango i charlestona. Najlepiej nam wychodził walc, bo uczyliśmy się go na lekcjach w-fu. Do tańca przygrywał nam Pan Rafał Mierzyński – najlepszy Didżej w mieście.
Królem balu został Kacper Pioch, a królową Karolina Białooka. Karolinie dopisywało szczęście tego dnia, bo stała się posiadaczką płyty Dawida Kwiatkowskiego wylosowanej wśród uczestników  zabawy.
Bal urozmaicony został pokazem mody, fryzur i nakryć głowy z okresu międzywojennego. W przerwie między tańcami można było obejrzeć wystawę prac naszych uczniów pt.: „ Maluję jak Picasso i Makowski…”
Bal nam się udał… jak to dobrze, że za rok znów będzie listopad