The World of English – Sport

5 listopada 2013 rozpoczęła się trzecia edycja comiesięcznego konkursu językowego „The World of English”. Raz w miesiącu każda klasa gimnazjum i liceum wyznacza swoich przedstawicieli do rozwiązania testu, który za każdym razem dotyczy innej tematyki. Odbędzie się 9 sesji konkursowych, w których za każdym razem jest do zdobycia 40 punktów. Zwycięzcą konkursu zostanie klasa, która zdobędzie łącznie najwięcej punktów. W każdym spotkaniu biorą udział inni przedstawiciele klasy.
Tematem pierwszego testu był SPORT. Oto wyniki uzyskane przez przedstawicieli wszystkich klas:

1. 2 A LO – 34 pkt.
2. 1 A LO - 32 pkt.
3. 1 A Gim - 27 pkt.
4. 1 B Gim - 25 pkt.
5. 3 B Gim – 19,5 pkt. 
6. 2 A Gim – 19 pkt.
7. 2 B Gim - 17 pkt.
8. 3 A Gim - 15 pkt.

„Test – Sport”: Kliknij tutaj