Miesięczne archiwum: Grudzień 2016

Rządowy Program ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Rządowy Program ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”
zadanie rekomendowane : projekt ,, Rodzina i Szkoła zdrowym, bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem ucznia”
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Lubuskiego.
– spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, prowadzone przez pracownika GCPR,
– spotkania szkoleniowe dla rodziców, prowadzone przez pracownika GCPR,
– warsztaty edukacyjne dla uczniów ZSO nr 16 na temat bezpiecznej szkoły,
– wystawa prac wykonanych w ramach warsztatów edukacyjnych,
-warsztaty plastyczne- prace plastyczne, ulotki ,,Bezpieczna szkoła” i inne materiały edukacyjne, wykonanie napisów na koszulkach,
– warsztaty multimedialne przygotowanie prezentacji multimedialnych na temat:,, Bezpieczna szkoła”, ,,Bezpieczna rodzina”

Podsumowanie projektu 15 grudnia 2016 – wystawa, prezentacja baneru realizowanego zadania, rozdawanie wykonanych ulotek w koszulkach zaprojektowanych przez uczniów dot. bezpiecznej szkoły.

FOTOGALERIA

 

„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Lubuskiego
    W ZSO nr 16 jest realizowany  Rządowy Program „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”- zadanie „Rodzina i szkoła zdrowym, bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem ucznia”, w ramach którego odbędą się:
– warsztaty dla uczniów nt. „Bezpiecznej Szkoły”
– spotkania dla rodziców i nauczycieli nt. „Rodzina bezpiecznym środowiskiem dziecka – zapoznanie z procedurą Niebieskiej Karty” (spotkanie przeprowadzi pracownik GCPR)
– warsztaty multimedialne, na których uczniowie wykonają prezentacje nt. „Zdrowa rodzina”, „Bezpieczna Szkoła”
– warsztaty plastyczne, na których uczniowie wykonają ulotki oraz napisy na koszulkach
„Bezpieczna Szkoła”,
– promocja szkoły w środowisku lokalnym pod hasłem „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Celem projektu jest:
1. Rozwijanie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie zdrowego i bezpiecznego stylu życia w rodzinie.
2. Zdobycie informacji nt. możliwości uzyskania pomocy w trudnych i kryzysowych sytuacjach. Uwrażliwienie rodziców na problemy przemocy.
3. Podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie podejmowania działań profilaktycznych w celu bezpiecznego i zdrowego funkcjonowania w szkole uczniów i wychowanków.
4. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z procedurą Niebieskiej Karty.
5.Prowadzenie edukacji uczniów w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole i w rodzinie.