Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

26 WRZEŚNIA – EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH.

top-banner-2015_PL

26 września – Europejski Dzień Języków Obcych. Program.

W dniu 26 września ( wtorek ) obchodzić będziemy tradycyjnie już Europejski Dzień Języków Obcych. Oto program imprezy:
1.Konkurs na makietę słynnej budowli europejskiej. Makiety przynosimy do gabinetu B-2-3 i B-2-2 do przyszłego poniedziałku.
2.Klasowa uczta europejska – poczęstunek przygotowany w klasach (przy współpracy rodziców) np. w trakcie zajęć z wychowawcą.
3.Konkurs dla klas IV-VII na najciekawszą tablicę prezentującą jeden z krajów członkowskich projektu Erasmus + w naszej szkole. Klasy:
IVa- Portugalia, IVb- Sycylia, Va- Rumunia, Vb- Słowacja, IVC – Włochy , VIa- Turcja, VIb- Węgry, VIIa- Cypr, VIIb- Polska
4.Lekcja języka angielskiego prowadzona przez uczniów klasy 7 dla studentów Uniwersytetu III Wieku oraz wspólne tworzenie makiety Londynu.
5.Wydanie gazetki w języku angielskim i niemieckim nt. obchodów EDJ w naszej szkole.
6. Konkurs „Przysłowia w różnych językach” – klasy II i III Gimnazjum oraz klasy 7 SP – po 1 przedstawicielu z klasy, wtorek 5 lekcja, gabinet B-2-2
7. Quiz z wiedzy o krajach niemiecko- i anglojęzycznych dla LO- po 2 przedstawicieli z każdej klasy – wtorek, 5 lekcja, gabinet B-2 -2.
8.Wykonanie plakatu promującego naukę języków obcych ( każda klasa GIM. i LO )
9.Elementy stroju lub całkowite przebranie wzorowane/typowe dla mieszkańców danego kraju europejskiego: uczniowie przebierają się w tym dniu w tradycyjne stroje charakterystyczne dla danego kraju europejskiego( Punkty dla klasy!)
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Zespół Nauczycieli Języków obcych.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH.

top-banner-2015_PL

Konkurs na makietę słynnej budowli krajów europejskich z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych
W związku ze zbliżającym się „Europejskim Dniem Języków Obcych” (26 września) zespół nauczycieli uczących języka angielskiego oraz niemieckiego w naszej szkole ogłasza konkurs na makietę słynnej budowli krajów europejskich. Jury, przy wsparciu Dyrekcji szkoły wyłoni autorów trzech zwycięskich budowli z każdego poziomu szkoły (klasy I-III, IV-VI, Gimnazjum oraz LO), które wyróżniać się będą pod względem staranności wykonania, oryginalności oraz wkładu pracy. Liczymy na współpracę i pomoc rodziców uczniów!
Prace dostarczamy do gabinetów ww. nauczycieli do dnia 26 września.
Pełna lista zwycięzców podana zostanie w ogłoszeniu Librus w dniu 27 września. Prace stanowić będą część ekspozycji na korytarzu B2.
p.s. dla każdego uczestnika konkursu gwarantowany dyplom oraz „6′ za aktywność 🙂

Zespół Nauczycieli Języków Obcych

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017-2018.

pobrane

Chociaż wakacje przedłużyły się o „całe, długie” 3 dni, to i tak się skończyły. Wyjątkowo, 4 września wszystkie drogi prowadziły do szkół. Również w naszej szkole uroczyście zainaugurowano rok szkolny 2017/2018.   O godzinie 9.00 szkolny dzwonek zadzwonił dla uczniów starszych klas „podstawówki”, oddziałów gimnazjalnych i liceum. Godzinę później Dyrektor szkoły Pan mgr Marek Piechowiak ręcznym dzwonkiem powitał najmłodszych uczniów klas I – III, szczególnie serdecznie pierwszoklasistów. Nowy rok szkolny to bardzo dużo zmian, zarówno personalnych jak i systemowych. Na początek personalne: od dnia 1 września obowiązki wicedyrektorów objęły Panie – mgr Joanna Dera i mgr Mirosława Iwanowska. Zgodnie z założeniami reformy, na sali gimnastycznej zobaczyliśmy uczniów klas VII SP, nie było natomiast klasy I gimnazjum. Ten rok jest początkiem wdrażania nowej podstawy programowej.

W czasie swoich wystąpień Pan Dyrektor podkreślał, że najważniejsi są uczniowie, wzajemne zrozumienie i owocna współpraca. Wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy samych sukcesów, pomyślności i zadowolenia ze spełniania swoich obowiązków.

WAŻNE ZMIANY W SZKOLE.

mms_img992597829a

W piątek 1 września 2017 na radzie  pedagogicznej, Pan dyrektor mgr Marek  Piechowiak podziękował za dotychczasową  wieloletnią współpracę Pani dyrektor mgr  Krystynie Pogorzelskiej. Pani dyrektor nadal  będzie pracowała i uczyła w naszej szkole  oraz służyła wszystkim swoją wiedzą i  doświadczeniem. Wraz z rozpoczęciem  nowego roku szkolnego 2017/2018  dyrekcja szkoły będzie pracowała w  następującym składzie:

 Dyrektor szkoły   mgr Marek  Piechowiak
 V-ce dyrektor    mgr Joanna Dera
 V-ce dyrektor   mgr Mirosława  Iwanowska

mms_img1570804052-1b