ZEBRANIE Z RODZICAMI

 Drodzy Rodzice

W dniu zebrań z rodzicami 17 maja 2018r. w porozumieniu
z Panem Dyrektorem ustalone zostały dodatkowe spotkania dla rodziców według harmonogramu:
1.Godzina 16.30 –do około 16.45 w stołówce szkolnej odbędzie się krótkie spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III szkoły podstawowej z Panią dyrektor Katarzyną Piechotą w sprawie doskonalenia pływania  w klasie IV.   Po tym spotkaniu odbędą się spotkania z wychowawcami klas.
2. O godzinie 16.45- do około 17.15 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas IV-VII SP, klas II, III oddziałów gimnazjalnych i liceum na temat ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie′′– szkolenie przeprowadzą
p. Grażyna Drąg i p. Lidia Lewandowska
Po prelekcji odbędą się spotkania  z wychowawcami.

ZAPRASZAMY!!!