Bezpieczna i przyjazna szkoła

wl-logo-rgbZadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Lubuskiego

W ZSO nr 16 jest realizowany  Rządowy Program „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”- zadanie „Rodzina i szkoła zdrowym, bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem ucznia”, w ramach którego odbędą się:

  • warsztaty dla uczniów nt. „Bezpiecznej Szkoły”
  • spotkania dla rodziców i nauczycieli nt. „Rodzina bezpiecznym środowiskiem dziecka – zapoznanie z procedurą Niebieskiej Karty” (spotkanie przeprowadzi pracownik GCPR)
  • warsztaty multimedialne, na których uczniowie wykonają prezentacje nt. „Zdrowa rodzina”, „Bezpieczna Szkoła”
  • warsztaty plastyczne, na których uczniowie wykonają ulotki oraz napisy na koszulkach „Bezpieczna Szkoła”,
  • promocja szkoły w środowisku lokalnym pod hasłem „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Celem projektu jest:

  1. Rozwijanie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie zdrowego i bezpiecznego stylu życia w rodzinie.
  2. Zdobycie informacji nt. możliwości uzyskania pomocy w trudnych i kryzysowych sytuacjach. Uwrażliwienie rodziców na problemy przemocy.
  3. Podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie podejmowania działań profilaktycznych w celu bezpiecznego i zdrowego funkcjonowania w szkole uczniów i wychowanków.
  4. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z procedurą Niebieskiej Karty.
  5. Prowadzenie edukacji uczniów w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole i w rodzinie.