Archiwum kategorii: Sukcesy i osiągnięcia uczniów

Konkurs PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Uczennica klasy pierwszej naszego liceum Angelika WIŚNIEWSKA z powodzeniem wzięła udział w konkursie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ organizowanym przez PWZS w Gorzowie Wielkopolskim i studentów Koła Naukowego PWSZ Creativ.

Angelika najlepiej przeszła etap I w szkole i została zakwalifikowana do rozstrzygającego etapu II.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w następnej edycji konkursu.

przedsiebiorczosc

NASZA UCZENNICA OTRZYMAŁA STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 04.12.2013 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. zostały rozdane uczniom lubuskich szkół ponadgimnazjalnych stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/2014.

Uczennica naszej szkoły Magdalena Nowak z klasy II LO otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią w szkole, którą uzyskała na koniec roku szkolnego 2012/2013.

Galeria

WRĘCZENIA DYPLOMÓW STYPENDYSTOM PREZESA RADY MINISTRÓW

17 listopada 2010r. w Auli Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo i Lubuski Kurator Oświaty Roman Sondej w imieniu Premiera Donalda Tuska wręczyli dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Podczas spotkania wręczono ponadto ośmiorgu uczniom Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Z naszego liceum Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała DARIA WROCŁAWSKA, natomiast Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymał PATRYK KOLASIŃSKI.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2010/2011 w województwie lubuskim stypendia otrzymało 113 uczniów. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, bądź realizujący indywidualny tok studiów.

Przepisy przewidują także przyznawanie stypendium za bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

W województwie lubuskim Stypendia Ministra Edukacji Narodowej przyznano 12 uczniom i absolwentom szkół średnich ( w tym 4 za wybitne osiągnięcia sportowe).