Archiwum kategorii: The World Of English

KONKURS „THE WORLD OF ENGLISH” W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZAKOŃCZONY.

Na początku czerwca odbyła się ostatnia sesja konkursu. Jej tematem była TURYSTYKA.
Oto jej wyniki:
TEST 8 – TURYSTYKA                                                   

 1. 2 A LO i 2 A Gim – 34 pkt.
 2. 1A LO – 30 pkt.
 3. 1 B Gim – 24 pkt.
 4. 3 B Gim i 3 A Gim i 1 A Gim – 22 pkt.
 5. 2B Gim – 20 pkt.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO OŚMIU KONKURSACH:

 1. 1.      1 B Gim –          214,5 pkt.
 2. 2.      2 A LO   –         203 pkt.
 3. 3.      3 B Gim –        176 pkt.
 4. 2 B Gim –        174,5 pkt.
 5. 2 A Gim –        155 pkt.
 6. 1 A LO    –       154,5 pkt.
 7. 3 A Gim –        139,5 pkt.
 8. 1 A Gim –        116 pkt.

 

ZWYCIĘŻCĄ TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU „THE WORLD OF ENGLISH” W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZOSTAŁA KLASA IB GIMNAZJUM.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!

THE WORLD OF ENGLISH – MAN

Przed przerwą świąteczną, 15 kwietnia odbyło się siódme spotkanie comiesięcznego konkursu językowego „The World of English” Jej tematem  był  CZŁOWIEK.
Oto wyniki  dwóch ostatnich testów:
TEST 6 – ZAKUPY I USŁUGI
1. 1 B Gim – 38 pkt.
2. 1A LO – 27 pkt.
3. 3 B Gim i 2B Gim- 26 pkt.
4. 2 A LO – 25 pkt.
5. 1 A Gim – 20 pkt.
6. 2 A Gim – 19 pkt.
7. 3 A Gim – 10pkt.

TEST 7 – CZŁOWIEK
1.  1 B Gim – 36 pkt.
2.  3 B Gim – 29,5 pkt.
3.  3 A Gim – 28 pkt.
4.  2 A Gim – 26,5 pkt.
5.  2 B Gim – 24,5 pkt.
6.  1 A LO – 24 pkt.
7.  2 A LO – 20 pkt.
8.  1 A Gim – 12,5 pkt.

KLASYFIKACJA OGÓLNA PO SIEDMIU KONKURSACH: 

 

 1. 1 B Gim –        190,5 pkt.
 2. 2 A LO –           169 pkt.
 3. 2 B Gim –        154,5 pkt.
 4. 3 B Gim –        154 pkt.
 5. 1 A LO –          124,5 pkt.
 6. 2 A Gim –        121 pkt.
 7. 3 A Gim –        117,5 pkt.
 8. 1 A Gim –        94 pkt.

Publikujemy zadanie do kolejnego etapu konkursu THE WORLD OF ENGLISH .

I. Wybierz prawidłową odpowiedź.
1. Who is the oldest?

A) an adolescent        B) a middle-aged man   C) an elderly lady   D) a woman in her fifties

2. If you cut yourself very deeply, you will have a:

A) laughter                B) scar                         C) tattoo                     D) knife

3. People who say “Good morning” or “Thank you” are:

A) polite                     B) good                     C) boring                    D) quick

4. A real friend is NOT:

A) selfish                    B) loyal                      C) honest                    D) reliable

5. A person who knows a lot of jokes and laughs very often has a:

A) sense of happiness   B) happy hour          C) feeling of humour  D) sense of humour

6. A woman whose husband died is now a:

A) widow                   B) female                   C) married                              D) widower

7. A man living next to you is your:

A) flat mate                B) family member     C) next livinger                      D) neighbour

8. A bald man has no:

A) money                    B) time                        C) hair                                     D) clothes

9. What kind of people are never satisfied unless they are the best:

A) sad                         B) lazy                                    C) ambitious                           D) gentle

10. A very good person has a:

A) golden brain          B) heart of gold          C) heart on his hand               D) heart of silver

II. Które spośród podanych wyrażeń nie pasuje do pozostałych?

11. A) gorgeous         B) handsome              C) pretty                                 D) scruffy

12. A) foot                 B) ankle                      C) knee                                   D) fist

13. A) frightened       B) excited                   C) scared                                D) worried

14. A) jacket              B) shirt                        C) trousers                              D) jumper

15. A)  plump              B) skinny                    C) overweight                         D) fat

 III. Dobierz słowa z ramki do podanych definicji.

curly           spine             high heels         moustache         leather

16. The column of bones in your back – …………………………………..

17. Hair under man’s nose – …………………………………..

18. A type of material for jackets  – …………………………………..

19.  A type of hairstyle –  – …………………………………..

20. Elegant shoes for women –  – …………………………………..

IV. Określ czy podane zdanie jest prawdziwe (TRUE) czy fałszywe (FALSE).

21. Brave people are not easily frightened – ……….

22. A single woman doesn’t have a husband – ……….

23. A man has about 15 litres of blood – ……….

24. A shy boy is not afraid of talking to girls – ……….

25. Old clothes are worn out – ……….

V. Wymień po trzy słowa z danej kategorii:          

26. części ciała powyżej ust- …………………………….. – …………………………….. – ………………………

27. zakładane na stopę- ……………………………… – ……………………………… – …………………………

28. zawody w mundurze- ……………………………. – …………………………….. – ……………………………

VI. Przetłumacz podane słówka.

29. .król – ………………………………………………

30. believe – ……………………………………………….

31. serce – ……………………………………………….

32. uncle – ……………………………………………….

33. miłość ……………………………………………….

34. aunt – ……………………………………………….

35. nienawiść – ……………………………………………….

36. birth – ……………………………………………….

37. spacerować – ……………………………………………….

38. wedding – ……………………………………………….

39. oddychać – ……………………………………………….

40. body –  ……………………………………………….


KOLEJNA SESJA KONKURSU JĘZYKOWEGO.

Na początku marca odbyła się piąta sesja comiesięcznego konkursu językowego „The World of English”.
Jej tematem  była  PRZYRODA.
Oto wyniki  dwóch ostatnich testów:

TEST 4 – PRACA                                             TEST 5 – PRZYRODA    
1. 1B Gim – 38 pkt.                                              1. 1B Gim – 32 pkt.
2. 2B Gim – 34 pkt.                                              2. 2B Gim – 31 pkt.
3. 3B Gim – 31 pkt.                                              3. 3B Gim – 24 pkt.
4. 2A LO i 3A Gim – 28 pkt.                               4. 2A LO – 19 pkt.
5. 2A Gim – 24 pkt.                                              5. 3A Gim – 10 pkt.
6. 1A Gim i 1A LO – 15 pkt.                               6. 1A Gim – 9 pkt.
7. 1A LO – 8 pkt.
8. 2A Gim – 6 pkt.

 KLASYFIKACJA OGÓLNA PO PIĘCIU KONKURSACH:

 1. 2 A LO – 124 pkt.
 2. 1 B Gim – 116,5 pkt.
 3. 2 B Gim – 104 pkt.
 4. 3 B Gim – 98,5 pkt.
 5. 3 A Gim – 79,5 pkt.
 6. 2 A Gim – 75,5 pkt.
 7. 1 A LO – 73,5 pkt.
 8. 1 A Gim – 61.5 pkt.

The World Of English – Sesja 3 – Żywienie

19 grudnia odbyła się trzecia sesja comiesięcznego konkursu językowego „The World of English”.
Jej tematem było ŻYWIENIE.
Oto wyniki dwóch ostatnich testów:

TEST 2 – KULTURA

1. 2 A LO i 2 A Gim – 10 pkt.
2. 1 A LO - 8 pkt.
3. 3 A Gim - 7 pkt.
4. 1 B Gim, 2 B Gim, 3 B Gim – 6 pkt.
5. 1 A Gim - 4 pkt.

TEST 3 – ŻYWIENIE

1. 2A LO – 33pkt.
2. 3A Gim – 19,5 pkt.
3. 3B Gim – 18 pkt.
4. 2A Gim – 16,5 pkt.
5. 2B Gim – 16 pkt.
6. 1B Gim – 15,5 pkt.
7. 1A LO – 10,5 pkt
8. 1A Gim.- 6,5 pkt.

KLASYFIKACJA OGÓLNA PO TRZECH KONKURSACH:

 

1. 2 A LO - 77 pkt.
2. 1 A LO – 50,5 pkt.
3. 1 B Gim – 46,5 pkt.
4. 2 A Gim – 45,5 pkt.
5. 3 B Gim – 43,5 pkt.
6. 3 A Gim – 41,5 pkt.
7. 2 B Gim – 39 pkt.
8. 1 A Gim – 37.5 pkt.

 

Test – żywienie

The World of English – Sport

5 listopada 2013 rozpoczęła się trzecia edycja comiesięcznego konkursu językowego „The World of English”. Raz w miesiącu każda klasa gimnazjum i liceum wyznacza swoich przedstawicieli do rozwiązania testu, który za każdym razem dotyczy innej tematyki. Odbędzie się 9 sesji konkursowych, w których za każdym razem jest do zdobycia 40 punktów. Zwycięzcą konkursu zostanie klasa, która zdobędzie łącznie najwięcej punktów. W każdym spotkaniu biorą udział inni przedstawiciele klasy.
Tematem pierwszego testu był SPORT. Oto wyniki uzyskane przez przedstawicieli wszystkich klas:

1. 2 A LO – 34 pkt.
2. 1 A LO - 32 pkt.
3. 1 A Gim - 27 pkt.
4. 1 B Gim - 25 pkt.
5. 3 B Gim – 19,5 pkt. 
6. 2 A Gim – 19 pkt.
7. 2 B Gim - 17 pkt.
8. 3 A Gim - 15 pkt.

„Test – Sport”: Kliknij tutaj