Integracja

IF IF IF

Nasze osiągnięcia:

  • innowacyjne programy nauczania w klasach integracyjnych
  • usunięcie barier architektonicznych
  • zmiana nawierzchni dziedzińca szkoły w celu polepszenia komunikacji
  • przystosowanie łazienki dla uczniów niepełnosprawnych
  • utworzenie sali rehabilitacyjnej
  • zajęcia rehabilitacyjne
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia socjoterapii
  • zamontowanie windy umożliwiającej młodzieży niepełnosprawnej swobodny dostęp do pomieszczeń szkolnych

IF IF IF IF