O szkole

IF

IF

IF

IF

Uchwałą Rady Miejskiej w roku 1995 powołano do życia VIII Liceum Ogólnokształcące, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16.

1 września 1995r. w 4 oddziałach uczniowie rozpoczęli naukę.

W bieżącym roku szkolnym w liceum jest 5 oddziałów klasowych.

2 oddziały to tegoroczni maturzyści, duży ich odsetek kontynuować będzie naukę na wyższych uczelniach. Wszystkie oddziały w naszym liceum są klasami integracyjnymi, z uczniami niepełnosprawnymi.

Szkoła dysponuje łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, salką rehabilitacyjną, windą i mikrobusem, dowożącym młodzież niesprawną ruchowo do szkoły. Ponadto posiada salę gimnastyczną, pracownię komputerową, siłownię, sklepik i kawiarenkę.

Nauczyciele stanowią wykwalifikowaną kadrę, która ma dobry kontakt z uczniami. Wychowawcy i pedagodzy wspierają wszystkich uczniów w osiągnięciu wyznaczonych przez siebie celów. W trudnych sytuacjach mogą liczyć na ich pomoc i dyskrecję.

W szkole z dużym powodzeniem działa Samorząd Uczniowski, który organizuje liczne imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym. Pod jego opieką działa radiowęzeł.

Innowacją wprowadzoną stosunkowo niedawno do oddziałów klas licealnych są kierunki. Od roku szkolnego 2009/2010 działają w szkole dwie klasy: o profilu dziennikarskim oraz regionalnym.

Patronem szkoły jest Józef Piłsudski: Józef Piłsudski (PDF)

Szkoła posiada certyfikat „Szkoła z Klasą”, który uzyskała w roku 2004

certyfikat1b

certyfikatb