Odyseja Umysłu

odyseja

W tym roku nasze liceum, po raz pierwszy, wzięło udział w projekcie Odyseja Umysłu.

Odyseja Umysłu® to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Twórcą Odysei Umysłu był Dr Sam Micklus.

Odyseja uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia. Uczniowie rozwiązują problemy, które rozwiązać można na wiele sposobów. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę, ale nie sugeruje ani nie narzuca własnych pomysłów.

Odyseuszami w naszej szkole są uczniowie klasy Ia:

  • Aleksandra Doruch
  • Ewelina Imbierowicz
  • Radek Imbierowicz
  • Aleksandra Konieczna
  • Monika Kubejko
  • Piotr Mazur

Koordynatorem i trenerem drużyny jest Małgorzata Dudkiewicz

Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego zwycięzcy mogą z kolei reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych.

Drużyna uczniów albo studentów wybiera jeden z publikowanych co roku Problemów Długoterminowych, a następnie – pracując w swoim własnym tempie – przez kilka tygodni lub miesięcy wymyśla, tworzy i dopracowuje jego rozwiązanie, które podczas konkursu zaprezentuje na scenie sędziom oraz publiczności w ciągu 8 minut.

Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę przedstawią sędziom oraz publiczności.

Nasza drużyna w ty, roku zdecydowała się na problem 5. Pomocny Patrol

„Zespół stworzy i zaprezentuje autorskie przedstawienie o grupie uczniów, którzy – podróżując przez jedno lub więcej miejsc wymyślonych przez drużynę – napotykają na sytuacje negatywne i zamieniają je w pozytywne. Ów „Pomocny Patrol” pomoże dwóm postaciom z różnymi problemami, a także uchroni przed jakimiś tarapatami całą społeczność. Jeden z członków pomocnego patrolu nie może mówić, inny zaś ma pewną wyjątkową moc…”
Wszystkie oceniane elementy rozwiązania Problemu Długoterminowego drużyna musi wymyślić, zaprojektować i wykonać samodzielnie. Nikt poza członkami zespołu nie może stworzyć niczego, co podlega ocenie – pod rygorem przyznania drużynie kary za Pomoc z Zewnątrz. Osoby dorosłe mogą przy użyciu otwartych pytań inspirować uczestników do myślenia, a także uczyć ich, jak coś robić – ale nie mogą nic im podpowiedzieć ani w niczym ich wyręczyć.

Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut.

W tym roku na eliminacje jedzie jedna drużyna, w przyszłym czekamy na więcej chętnych! Zapraszamy!

Więcej informacji o tym projekcie można uzyskać na stronie www.odyseja.org

Opracowała Małgorzata Dudkiewicz Trener drużyny Odyseja Umysłu