Poetry and Grammar

Również w październiku rozpoczął się konkurs „Poetry and Grammar”. Polega on na tym, że uczniowie mają stworzyć wiersz do podanego tytułu. Forma wiersza ograniczona jest jedynie limitem słów (150). Treść utworu jest niemalże dowolna, musi jedynie nawiązywać w jakimkolwiek stopniu do zadanego tytułu. Wymogiem jest również użycie konkretnej struktury gramatycznej, podanej wraz z tytułem na początku miesiąca. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów LO i gimnazjum. Nagrodą dla autora najlepszej pracy jest ocena celująca z języka angielskiego, a dwóch następnych – oceny bardzo dobre. Wszyscy uczniowie pragnący wziąć udział w konkursie mogą nadsyłać prace na adres e-mailowy ravzelek@gmail.com do końca każdego miesiąca kalendarzowego.

Zadanym tytułem wiersza w październiku był „Plastic”, a wymogiem gramatycznym – użycie trzech stopni przymiotnika.

Tytuł wiersza na listopad to „The Sun”. Należy w nim użyć przynajmniej jedno zdanie w drugim okresie warunkowym.

Tytuł wiersza grudniowego to „A friend”. W wierszu tym uczniowie muszą użyć QUESTION TAG.

Tytuł wiersza na luty to „Two Bugs”. Należy w nim umieścić przynajmniej jedno zdanie w stronie biernej.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!!!
Autorką najlepszego wiersza pod tytułem „A friend” została uczennica 3A LO, Patrycja Mokosa. Oto jej wiersz:

    Everybody has a friend, haven't they?
    You can to consict a friend, can't you?
    A friend is always when you need him, isn't he?
    A friend can reassure your happiness, can't he?
    You will be a real friend, won't you?
    A friend is a person with who you can loudly think, can't you?
    You can't buy a friend, can you?
    A friend is forever, isn't he?