Pracownia komputerowa

Opiekun i administrator pracowni – mgr Grażyna Drąg

Zgodnie z projektem „Pracownie komputerowe dla szkół” wdrażanym przez MENiS i współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny ze środków Unii Europejskiej, VIII LO otrzymało w kwietniu 2006 nową pracownię komputerową.

Pracownia mieści się na na 1 piętrze w gabinecie E2-2.

Patronem pracowni jest, zmarły w marcu 2006, najwybitniejszy polski pisarz science-fiction, STANISŁAW LEM Nauczyciele jak i uczniowie mogą w czasie godzin lekcyjnych korzystać z pracowni komputerowej oraz bezpłatnie z Internetu. Pracownia składa się z 15 stanowisk uczniowskich i sieciowego laserowego urządzenia drukującego. Komputery wyposażone są napędy Combo CD/DVD. Wszystkie zestawy wyposażone są w 17 calowe monitory LCD. Multimedialne centrum informacji składa się z 4 multimedialnych zestawów komputerowych wyposażonych w nagrywarki DVD. Uzupełnieniem tej pracowni są dwa skanery, wideoprojektor, laptop. Z każdego komputera możliwy jest dostęp do sieci Internet. Wszystkie komputery mają zainstalowane oprogramowanie systemowe (Windows XP) i użytkowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, baza danych). Cele edukacyjne:

  • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
  • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji,
  • zapoznanie uczniów z technologią informacyjną,
  • umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

Cele społeczne:

  • pomoc w rozwiązaniu problemu bezrobocia młodzieży,
  • wyjście naprzeciw potrzebom kształcenia specjalistów z dziedzin informatycznych dyktowanym przez rynek pracy.