Rada Rodziców.

Natalia Marczuk – przewodnicząca, SP II A
Karolina Sojka – wiceprzewodnicząca, SP VIIA
Ziemba Danuta – sekretarz, SP III C

Anna Kacprowicz – (SP) IV B
Łukasz Wojtecki – (SP) III A
Monika Golińska – (GIM) III A
Maciej Kardyś – (LO) I A
Elżbieta Kwiatek – (LO) II A
Agnieszka GIL -(LO) III A