Raporty z ewaluacji za rok szkolny 2014/2015

Funkcjonowanie zespołów przedmiotowcy

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami

Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole

Działania szkoły związane z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych