Szkoła/przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej

zachowaj-sylwetke
Instytut-Zywnosci-i-Zywienia
swiss_contribution_logo_kszf
awf_logo
W naszej szkole jest realizowany Program -Szkoła/przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej.

Program jest adresowany do szkół i przedszkoli w ramach zadania realizowanego w polsko-szwajcarskim projekcie współpracy nr KIK/34

„Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienie i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywiania, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży

Cel programu

Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konsekwencji- zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

Do kogo adresowany jest program?

Program jest adresowany do szkół i przedszkoli w celu motywacji do podjęcia działań na ich terenie z zakresu zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Program stanowi podstawę dla rozwoju środowiska w szkołach i przedszkolach niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

Założenia programu

Program zakłada, że szkoły i przedszkola działające na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości, otrzymują certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności.

W ramach Programu uczniowie klasy I LO na lekcjach informatyki utworzyli prezentacje w MS PowerPoint dotyczącą zdrowego odżywiania.

Prezentacje dostępne po kliknięciu na linki: